Home / Tag Archives: Tìm hiểu về âm thanh

Tag Archives: Tìm hiểu về âm thanh

Tìm hiểu âm thanh. Âm hình là gì ?

Tìm hiểu âm thanh. Âm hình là gì ?

1.  Tìm hiểu âm thanh là gì ?     Âm thanh là các dao động cơ học (biến đổi vị trí qua lại) của các phân tử. Nguyên tử hay các hạt làm nên vật chất và lan truyền trong vật chất như các sóng. Âm thanh, giống như nhiều sóng. Được đặc trưng bởi tần số, bước sóng, chu kỳ, biên ...

Đọc thêm »
Gọi
challenges-icon chat-active-icon